ღ♥ღ تلخ مثل عسلღ♥ღ

♥این جا برای عاشقی دلیل می خواهند تو...دست هایت را به من می دهی؟♥

زنم

کاش

سر در بهشت

کسی باشد که بپرسد:

"آدمی یا فرشته"؟؟!!

و من با صدای ضعیفم
 
که روبه بی صدایی رفته
 بگویم:

"زنم".....!!

و این بار همه نگاهم کنند.....!!

 نه بخاطر "موی بلندم".....!!

نه "چشمان معصوم"

 و نه "لرزش صدایم".....!!

بلکه بخاطر "روح خدا"

که در من دمیده شده

 و همیشه تحسینش کنند

 شجاعت.....

صداقت.....

وفا.....

و "نجابتم

 را در آن کره ی خاکی"!!!


[ یکشنبه 28 مهر 1392 ] [ 22:52 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]مردباشید

هی مرد حسگرهای شهوتت را خاموش کن

کمی در مورد زیبایی های باطن یک زن فکر کن

هر زن زیبایی فاحشه نیست...!

این بار اگر زن زیبارویی را دیدی....

هوس را زنده به گور کنید......

و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی......

زیر باران اگر دختری را سوار کردید.......

جای شماره به او امنیت بدهید.....

او را به مقصد مورد نظرش برسانید.....

نه به مقصد مورد نظرتان........

هنگام ورود به هر مکانی...
با لبخند بگویید اول شما.

در تاکسی خودتان را به در بچسبانید...

نه به او.....

بگذارید دختر ایرانی وقتی مرد ایرانی را در کوچه خلوت می بیند...

احساس امنیت کند، نه ترس...

بیایید فارغ از جنسیت .... کمی مرد باشید...


[ یکشنبه 28 مهر 1392 ] [ 22:43 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]..

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم
نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”
برای اینکه ” خفه نشم ”
همین !!
.


[ شنبه 27 مهر 1392 ] [ 20:41 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]خدایا

از این روزها و آدمهایش دلگیرم !

واز تمام کسانی که به نوعی

 زندگیم را به بازی گرفته اند !خدایا!!!!!!

من اینجا سخت منتظر یک معجزه ام !

امیدم را نا امید نکن ![ جمعه 26 مهر 1392 ] [ 14:31 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]...

وقتی می گو یـــم :

برایم دعا کن

یعنی کم آورده ام...

یعنی دیگر کاری از دست خودم

برای خودم برنمی آید...

برام دعا کنید لطفا !!!![ جمعه 26 مهر 1392 ] [ 14:28 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]....

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮﻡ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺟﺪﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩ , ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ... ﺷﮑﺴﺖ .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭوﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻪ !
ﯾﮑﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ , ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ,
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ
 ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ
ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ !
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻣﺎﻫﯽ
ﻫﻔﺖﺳﯿﻨﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
 ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺁﺏﺩﺭﺵ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺗﻮ ﮐﻤﺪﻡ ﻗﺎﯾﻤﺶ ﮐﺮﺩﻡ ,
ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺩﺍﺵﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻩ !
ﺍﻭﻥﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﻤﺪﻡ ﻗﺎﯾﻤﺶ ﮐﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ !
ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺮﻭﺳﮑﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﺧﺮﯾﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭ ﻓﺸﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪ .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﻢ
ﻓﺸﺎﺭﺵ ﺑﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﺎﻡ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ
ﺍﻣﺎ ﯾﻪﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ
ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ !
! ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ
ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﻡ ﺩﻭﺭﻣﯿﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻣﺶ !
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ,
ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ, ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢﻧﮕﺮﻓﺘﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ , ﺗﻮ ﮐﻤﺪﻡ ﻗﺎﯾﻤﺶ ﻧﮑﺮﺩﻡﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻩ ,
ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻢ ﻓﺸﺎﺭﺵ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﺪﻩﺑﺸﻪ ,
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ ,
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﺸﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮﻩ ... ﺍﻣﺎ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ
ﺳﺮﺵ ﺑﺎﮐﺴﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ....
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ !!!
هرکی میدونه بگه


[ چهارشنبه 24 مهر 1392 ] [ 23:07 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]...

درسته تنـــــــــهایی سخته

درسته آدم دلش همدم میخواد

اما با این شرایطی که وجود داره

با این اعصاب خوردی ها

با این رفتار های بچه گانه

کـــــــه همگانی شده و تکراری

تنهایی به هر رابطه ای ترجیح داره

باور کنید


[ چهارشنبه 24 مهر 1392 ] [ 23:07 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]..

ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـﺂﻭﺗـﯿﻬـﺂ…ﺍﯾــﻦ ﺑـﯽ ﺧــَـﺒــَﺮﯼ ﻫــﺂ…

ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪﺁﺭ ﺍﺯﺳــَـﺮﺍﺟـﺒـﺂﺭ…

ﻧــَـﺒـﻮﺩَﻥ ﻫﺂ …ﻧـَـﺪﯾــﺪَﻥ ﻫــﺂ ….

ﯾــَـﻌـﻨـﯽ ﺑــُـﺮﻭ..

!ﮔـــﺂﻫــﯽ ﭼـِـﻘـَـﺪرﺧِــﻨـﮓ ﻣـﯿـﺸــﻮﯾـﻢ.![ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 12:27 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]سرمایه

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ !
ﻭﻟﯽ ....
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ،
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛
ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ:
ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....


[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 12:27 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]خداخسته شده

تنها شادی زندگیم این است: کسی نمیداند در چه حد غمگینم این روزها

احساس میکنم

وقتی مینویسم خدا چشم هایش را میگیرد

و وقتی میخوانم گوش هایش را

صادقانه بگویم فکر میکنم ×خدا× هم

...از سادگی و حرف های تکراریم خسته شده


[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 12:25 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]دختر

اینجا دختر که باشی با باور هایت بازی میشود...


سر به زیر و معصوم باشی تو را متهم میکنند به دهاتی بودن...


مدرن و امروزی باشی محکوم میشوی به بی خانواده بودن...


اینجا دختر که باشی وقتی هیچ توجهی به پسر نکنی میگویند بد شکست خورده...


وقتی برای حرف پسر تره خرد کنی میگویند کارش همین است...


اینجا دختر که باشی هوا تاریک نشده باید خانه باشی...


پسر نیستی که نیمه شب هم بیایی بگویند مرد شده دنبال نان حلال است...


اینجا دختر که باشی بخواهی با دلیل و منطق حرف بزنی میگویند بس است دیگر...


قدیم از دیوار صدا در می امد از دختر نه اخرالزمان شده...


پسر نیستی که بگویند میتواند گلیمش را از اب بکشد...


اینجا دختر که باشی نهایت تفریحات سالم ات رفتن به سینماست با دوست قدیمی..


پسر نیستی که اخر هفته هوس شمال به سرت بزند...


اینجا دختر که باشی با باور هایت بازی میشود باور کن
[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 12:22 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]قربون دلم

قـ..ـانـ..ـعم!!


او قـ..ـسمت من نـ..ـبود!!


مال مردم بود...


قـ.ـ.ـربون دل خـ.ـ.ـودم


كه مـ.ـ.ـال مردم خـ.ـ.ـور نیست..[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 12:16 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]دیوانه

دیوانه اند ....

آنهایی ک بودنم را فدر نمیدانند

و وقتی رفتم تازه برای نزدیک شدن التماس میکنند

قدری ک یادشان مانده باشد

میفهمند ک

من هنگام رفتن همه چیز را ویران کردم[ چهارشنبه 17 مهر 1392 ] [ 13:01 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]مردانگی

[ سه شنبه 16 مهر 1392 ] [ 12:22 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]پایان دلتنگی

کاش جایی برویم

             تابلویــــــــــــی داشـته باشـد ؛

                          که رویش خـدا نـوشــته باشـــد :

                                                  پــایــان تمــــام دلتنگـــی هــا … !!!
[ دوشنبه 15 مهر 1392 ] [ 12:27 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]گردنبند

برات گردنبندی از گریــــــــــه خریدم !

                         یادـــــــــــت باشه اگه فراموشم کنی ،

                                                    گریـــــه هام گـــــــــــردن توست ![ دوشنبه 15 مهر 1392 ] [ 12:26 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]شطرنج

زندگی مثل شطرنجه

♖♘♗♕♔♗♘♖
♙♙♙♙♙♙♙♙
╗════════╔
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
╝════════╚
♟♟♟♟♟♟♟♟
♜♞♝♛♚♝♞♜

با کوچکترین اشتباه کیش میشی

و

با تکرارش مات.[ دوشنبه 15 مهر 1392 ] [ 12:26 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]خواب

خوابش را دیدم

گفت دوستت دارم

بیدار شدم دوستم نداشت

می خواهم برای همیشه بخوابم . .


[ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 11:27 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]باران

باران غم می بارد

و من پس هر قطره دلتنگیهایی دارم

ببین چقدر دلتنگم و تو ...

عیبی ندارد بازی روزگار است

مقصر تو نیستی

به هر حال این داستان ادامه دارد...[ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 11:27 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]محکم

هی میگن محکم باش!!! محـــــــــــــکم !!!!!
هر قدر هم که محکم باشی

یک نقطه ،
یک لبخند ،
یک نگاه ،...
یک عطر آشنا ،
یک صدا ،
یک یاد ،


از درون داغونت می کنه

هر قدر هم که محکم باشی . . . !!!![ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 11:23 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]گاهی

گاهی شلوغی پیاده رو ،بهانه خوبی ایست که

دست های کسی را برای همیشه گم کنی ،

درست در لحظه ای که تکه ای از

" دوستت دارم "

هنوز در دهانت است ... !!![ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 11:22 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]نیستی

ونیستی ...

ومن دور سرت اسپند می چرخانم ...

به لباس اویزان در کمد خیالم چشم نظر می دوزم ...

و قربان صدقه ی قدوبالایت میروم ...

آآآآخ که چقدر داشتنت خوب است ...

حتی وقتی این همه نیستی ....[ شنبه 13 مهر 1392 ] [ 11:20 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]خدا

کاش اونقدر دلگیر نبودم که بی بهونه اشکم در بیاد

تا الان که جلوشو گرفتم

خدایا نمی دونم چمه ولی خیلی عوض شدم

اصلا عوضی شدم

همه ی زندگیم تغییر کرده  گاهی خوشه گاهی تلخی

که بیشترش تلخه

اما تلخیشش از کسیه که انتظار ازش سخته برام

خدایا صبورم کن - کمکم کن

نمیدونم چه جوری دارم روزامو میکذرونم

 خدا تو کجایی؟؟؟؟[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 22:05 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]..

وقتی یکی غصه داره ...
سوال نکن ،
فقط آغوش باز کن !

وقتی خوب شد ...
بازم سوال نکن ،
بذار فراموش کنه


[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 21:13 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]..

 اونی که حالت رو نمی پرسه

"بی معرفت" نیست !

فقـــط خیــــــلی خوب می دونه

.

.

.

که حالــــــت پرسیــــــدن نداره ...[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 21:02 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]میگن

میگن

 پاییز فصل عاشقانه هاست...

فصل دو نفره ها...

و مثل همیشه...

طلب صبر برای ما یه نفره ها...!!!

پاییزتون عاااشقووونه...[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 21:02 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]...

خدایا!

!!

.

.

.

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻧﺪ...

 

!![ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 21:00 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]یکی بود

مـــی خـــواهـــم داستــانـــی از

علاقــــه ام بـــه تــــو را بنـویســم

یـــکی بـــــود ، یــــکی …

بــی خیال ... !!

خــــلاصـــه اش میشود اینــــــکـه :
.
.
.
دوستـــــــت دارم...[ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 20:59 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]دلگیرم

از این روزها و آدمهایش دلگیرم !

واز تمام کسانی که به نوعی

 زندگیم را به بازی گرفته اند !خدایا!!!!!!

من اینجا سخت منتظر یک معجزه ام !

امیدم را نا امید نکن ![ پنجشنبه 11 مهر 1392 ] [ 20:54 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]دلم

مـیــدونــیــن دِلــَــ ـــــــــ ــــمـ  چـــیـ  مـــیـــخـــواد!
 

خــُــــ ــــــ ــــدا بــــیـــ ـاد بــِــهــِـمـ  بــِــگــــه:
 

دیــ ـــوونــَـ ـم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـمـ  هـــَ ـمــونــی کـــهـ مـــیــخــــواســــتـــ ــیـ
.


[ چهارشنبه 10 مهر 1392 ] [ 22:54 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ].: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]