ღ♥ღ تلخ مثل عسلღ♥ღ

♥این جا برای عاشقی دلیل می خواهند تو...دست هایت را به من می دهی؟♥

قلب..

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
....
..
.


[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:39 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]زن..

در ذهن زنانه ی من ...
مرد یعنی تکیه گاهی امن ...
یعنی بوسه ای از روی دوست داشتن ...
بدون اندکی شرم !
در ذهن زنانه ی من ...
مرد یعنی کوه بودن ...
پر از سخاوت ...
پر از حیای مردانه ...
در کنار این ابهت ..
لوس شدنهای کودکانه!!!
در ذهن زنانه ی خوشبین من ...
مرد یعنی دوست میدارمت ..
تو هر لحظه با منی!
تو مردی ...
من بی تو از تمام آفرینش بیگانه ام!
با تمام احساسهای ظریفم به بودنت ...
کافیست دست رد بزنی.. میروم پی زندگی ام ...برای آرامشت

تا بدانی چقدر محترمست این آسایشگاه ابدی....!![ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:35 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]یادگرفتم.

امشب همه چی،رو به راهه، همه چی آروم آروم

باورت می شه؟ دیگه یاد گرفتم شبها بخوابم " با یاد تو " تو نگرانم نشو !

همه چی رو یاد گرفتم !

راه رفتن در این دنیا رو هم بدون تو یاد گرفتم !

یاد گرفتم که چطوری بی صدا گریه کنم !

یاد گرفتم که هق هق گریه هامو با بالشم ..بی صدا کنم !

تو نگرانم نشو !!

همه چی رو یاد گرفتم !

یاد گرفتم چطوری با تو باشم،بدون اینکه تو باشی !

یاد گرفتم ...نفس بکشم بدون تو...و به یاد تو !

یاد گرفتم که چطوری نبودنت رو با رویای با تو بودن

و جای خالیت رو با خاطرات با تو بودن پر کنم !

تو نگرانم نشو


[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:34 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]خدا..

کاش اونقدر که دوسم داره منم بتونم دوسش داشته باشم
.
.
.
.
.

.

.

.

خدا رو میگم...[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:34 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]زندگی اجباری..

اعتـرآضـے وآرב טּـیسـت ! 

حڪم בاבگآه
: زندگـے اجبارے !

ختـمـ جلسـہ .....
[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:31 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]من

هَمیشـﮧ بهْـ تَـریـــטּ ـهـآ بَـــرآے مَـــטּ بـ ودـه وَ ـهَـست...


اَگــه مـآلِ مَـــטּ نَـشُدیــ ..


بــدوלּ بهْـ تَـریـــטּ نَبــود ۧ ...!![ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:30 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]تنهاا...

باید هی رنگ عوض كنی……!!تا دوسِت داشته باشن…!!


اگه ساده ای …!!اگه باوفایی…!!.اگه یك رنگی…!!


همیشه تنهایی مثه من ......![ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:28 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]خدایا...

راستی خدایا،

دختر بچه ی کودکیم کجاست؟! چه بر سر او آمد؟

هنوز هم با آن لبخند زیبا و چشم های پاک و بی ریاست،

وقتی دکمه های پیراهنم را می بست؟ یا او هم بزرگ شده؟!

شاید یکی مثل همین عروسک ها

چشم های هوس انگیز ریمل کشیده و لب های شهوانی رژ زده! آخر کجایش زیباست؟!

چقدر دلم می خواهد به دختر بچه ی کودکیم می گفتم که: “آن وقت ها، چشم ها و لبخند های کودکی اش چقدر زیباتر بود![ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:27 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]اقااجازه..

اجازه آقا من تازه آمده ام

هنوز نمی دانم روی کدام نیمکت بنشینم

توی کدام کتاب دنبال ردپای صداقت بگردم!

من جا مانده ام در اولین برگ

در اولین سطر"ای نام تو بهترین سرآغاز"

شعر عاشقی هیچ حفظ نکرده بودم

یک بار سالها دور، از رو خوانده بودم

که پر از غلط های املایی بود

نتیجه اش یک صفر بزرگ

اجازه آقا

من دوباره آمدم

تا مهربانی دلم را با زندگی جمع بزنم

ضرب در بی نهایت

با دلهای شما تقسیم کنم

من آمده ام

تا یک مثنوی بلند عاشقانه را

برای این کلاس از حفظ بخوانم

فرصتی دوباره می خواهم[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:25 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]کودکی...

به دوران کودکیت برگرد
کودک که بودی از زندگی چه میدانستی؟
نگاهت معصوم و خندهای کودکانه ات از ته دل
بزرگترین دلخوشیهایت داشتن اسباب بازی دوستت،پوشیدن گفش بزرگترها
و حتی خوردن یک تکه کوچک شکلات
بچه که بودی حسادت،کینه و نفرت در قلب کوچکت جایی نداشت
دوست داشتنت پاک و بی ریا
بخشیدنت با رضایت
چاره ی ناراحتی ات یک لحظه گریستن
و این پایان تمام کدورتها بود
می خندیدی و در دنیای خودت غرق می شدی!
چه شد؟ بزرگ شدی...؟!!![ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:25 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]معشوقه..

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار؛

این روزها، سخت مرا در آغوش خویش؛

به بازی گرفته است ...![ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:23 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]هوس...

هوس کرده ام

باران باشم

بلغزم بر گردنت، دستانت

نم نم، شبنم بشوم بر گونه هایت

هوس کرده ام

برگِ خشک نباشم
لگدمال شده ی پاهایت

هوس کرده ام

پرنده ای باشم
که پرهایش به هم چسبیده

فرورفته در عسلِ چشمانت
...

هوس کرده ام
الهه باشم
الهه ات باشم..[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:23 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]هوایت..

هوایـــــــــــــــــــــ ــــت را گم کرده ام

کمی "هــــــــــــــا" کن...

...
ف ی ل ت ر

کرده است

دل را

درد !

ببین

بــــــــــاز نمی شود


[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 22:22 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]چکیدی...

وقـتی از چـشمِ کـی بیُــفتی ،

مثلِ یــك قـــطره اشک

دیگه فــرقـی نمیــکنه کجـــا بـــاشی !؟

گوشه ی چشم

رویِ گونه

و یا ..

رویِ خــاک !

تـــو دیـگه چــکیــدی


[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 23:52 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]انقدر...

آنقدر خـــسته ام

که حاضرم

ســـرم را روی تکه سنگی

بگذارم وبخوابم

اما . . .

به دیوار وجودت

که بارهــــا بر سرم آوار شد

تکیه ندهم . . .[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 23:52 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]مدت هاست...

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد ِ تو می اندازد

طعنه های دیگران است !

شاید اگر این " دیگران " نبودند ،

تو زودتر از اینها

برای من ، مـُرده بودی ...[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 23:50 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]بی وفا

بی وفا!!

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی

بـرای دلـتـنـگـی دارم

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را میکند…


[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 23:50 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]گاهی...

گاهی برو...گاهی بمان...گاهی بخند...


گاهی گریه کن...گاهی حرف بزن...گاهی فریاد بزن...گاهی قدم بزن...گاهی سکوت کن...گاهی رها شو...

... ...

گاهی ببخش...گاهی یاد بگیر...گاهی سفر کن...گاهی اعتماد کن...گاهی بازی کن...گاهی فراموش کن...گاهی زندگی کن...گاهی باور کن...گاهی بزرگ باش...گاهی کوچک باش...گاهی چتر باش...گاهی باران باش...گاهی شب باش...گاهی مرد باش..گاهی فرشته باش...گاهی سیلی بزن...گاهی مرگ...گاهی زندگی...گاهی سوال...گاهی جواب...گاهی دریا ...گاهی برکه...گاهی همه چیز...گاهی هیچ چیز...اما همیشه... همیشه انسان باش....!


[ پنجشنبه 5 بهمن 1391 ] [ 22:51 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]...

یک نفر در همین نزدیکی ها . . .

چیزی . .

به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است . . .

خیالت راحت باشد

آرام چشمهایت را ببند . .

یک نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است

یک نفر که از همه زیبایی های دنیا

تنها تو را " باور" دارد[ پنجشنبه 5 بهمن 1391 ] [ 22:49 ] [ ღ♥ღفاطمهღ♥ღ ] [ نظرات() ]